Open Atelier

Op vraag van de leerlingen en samen met de vorige ervaringen is ook het idee ontstaan om de open ateliers permanent te maken. Door de Covid Crisis waren we gedwongen om in kleinere groepen te werken en dit heeft ervoor gezorgd dat de groepen in het atelier kleiner werden. Zo kregen beginners meer en langer aandacht en gevorderden meer vrijheid en letterlijk meer ruimte. Het atelier kon eens worden omgebouwd. Leerlingen kregen de kans om door te werken omdat de sociale druk om te praten wegviel. Met de annex mogelijkheid om op je eigen tempo en volgens je volledige eigen organisatie te kunnen werken schiep bij sommige leerlingen een wereld aan meer mogelijkheden. Eigen tempo, meer ruimte, geen wachttijden voor het gebruik van de machines, een zelf gekozen moment en vele ander voordelen kwamen hier naar boven. Daar kwam bovenop dat de Academie langer en meer open was.

Met ingang van eind september starten we daarom met het principe van de Open ateliers. Vanaf Woensdag tot zondag zullen er dus alle ateliers opengesteld worden voor de zelfstandige leerlingen. Telkens zal er dus een titularis aanwezig zijn waar als daar nood aan is kan op gerekend worden. ( zie overleg met de leraren). Ook zal er in beperkte groep verder nagedacht worden over een Academie als één groot speelveld...

We zijn iets van plan.