Beeldatelier (ruiter)

Docent: Chiara Lammens en Nele Huys
Locatie: Ruiter
Oude Heirweg -Ruiter 181
2 lestijden per week
zaterdag van 10h00 - 12h00 / Chiara
zondag van 10h00 - 12h00 / Nele

NELE HUYS

Wanneer de kinderen naar het jeugdatelier komen, vinden er Ontmoetingen plaats. ontmoetingen tussen de kinderen onderling en  tussen de kinderen en de begeleider. Deze zijn het startpunt voor het creatieproces met als basis onderling vertrouwen en respect. Deze zijn een voorwaarde opdat de kinderen hun IK kunnen ontwikkelen. Respect ten aanzien van het individu in de eerste plaats maar ook voor de
kinderen ten opzicht van elkaar. Zelfstandigheid en originaliteit trachten we te stimuleren. De kinderen krijgen de kans hun plaats in deze fysieke en mentale ruimte van het atelier in te nemen. Door middel van hun creaties nemen ze, ieder op hun eigen, unieke manier hun plaats in de wereld in. Door het bewust maken van de toonmomenten, plaatsen ze hun werken ten opzichte van een groter geheel. Op deze manier vind ook zelfevaluatie plaats en bevestigen ze voor zichzelf hun individualiteit. De leerlingen gaan een weg in op eigen
initiatief vanuit een belevenis, fantasie, observatie. Misschien komen ze door een toeval op een onbekend pad terecht. Dat kan leiden tot mislukking van waaruit je iets waardevols meeneemt om opnieuw op weg te gaan. Of het zijspoor wordt een hoofdspoor nadat we een grote berg zijn over gegaan en vervolgens in volle vaart naar beneden glijden. Een horizon is nooit bereikbaar en maar trekt steeds onze verlangende blik naar de verte toe.

Als begeleider ben ik verantwoordelijk voor het creëren van een open sfeer zonder vooroordelen en beperkingen. Als kunstenaar stel ik me sterk in mijn intuïtie om de ontmoetingen aan te gaan. Het vraagt inlevingsvermogen om mee te gaan in de wereld van de kinderen. Ik put uit eigen ervaringen beeldonderzoek en technische kennis en vaardigheden. Evengoed sta ik open voor de verfrissende blik die de kinderen kunnen hebben.

Aanreiken

In de eerste jaren neemt de technische ondersteuning een grote plaats in. De kinderen willen experimenteren en op ontdekking gaan
en ze voelen zich vaak belemmert in hun technische en motorische vaardigheden. Door middel van demonstraties krijgen ze kennis
van verschillende technieken zonder hierdoor beperkt te worden voor eigen experiment en interpretatie. Schilderen, tekenen, boetseren, drukken, foto, collage, bouwen, assemblage, we ontdekken de abstracte wereld van vorm, lijn, kleur. Maar ook door het bewustzijn als groep samen te zijn in deze ruimte is er een wisselwerking. Ze leren van elkaar in het experiment. Er moet voldoende materiaal voorzien worden, naast uiteraard de begeleider dit is iets waar de leerlingen zelf ook voor kunnen zorgen. Alles kan dienen tot het creëren van een kunstwerk. Voorwerpen worden gerecycleerd door onderdeel te worden van een assemblage. De fijne motorische vaardigheden, beheersing van evenwicht en het maken van verbindingen worden aangesterkt. Het individueel werken stimuleert het probleemoplossend denken. Op die manier ontwikkelen ze hun zelfredzaam in het uitwerken van een project. Ontdekken van kunstuitingen en de hoeveelheid aan blikken op de wereld door middel van verhalen, poëzie, beelden, gesprekken,. Het zijn ook ontmoetingen die een belangrijke plaats innemen in het wereld verruimend denken en het creatieproces. De mogelijkheid tot mislukken en hierin de waarde te zien om te  ontdekken, experimenteren, groeien. Er mag geen druk tot presteren zijn, dit kan remmend werken.

Ruimte

Ruimtelijke ervaring wordt veroorzaakt door in eerste instantie de fysieke ruimte van het atelier. Hier gonst het van activiteit en  mogelijkheden. De symbiose die ontstaat tussen al deze individuen leidt tot een wervelwind van creativiteit. De kinderen zoeken, ontdekken, dromen, spelen, experimenteren, creëren. In de chaos die ontstaat, moeten we aandachtig zijn dat ieder kind zijn plaats kan vinden zodat stillere, verlegen kinderen niet op de achtergrond verdwijnen. Het vraagt een alertheid bij de individuele begeleiding en afspraken om orde in het atelier te behouden. Dit kan bekomen worden door de werkplek per leerling te beperken, dit helpt ook om een focus aan te houden. Alle leerlingen zijn mee verantwoordelijk bij de opruim en het op orde houden van het atelier. Er wordt ook de afspraak gemaakt om te komen tot afwerking van een werkstuk. Dit geeft estimatie voor het eigen proces , het materiaal en bevordert de concentratie. Binnen deze afspraken blijft alle vrijheid behouden. Over alles kan in gesprek gegaan worden.