CROSS-OVER

Een keuze uit 2 vakken
Locatie: Centrum
Kerkstraat 51 en 39 9250 Waasmunster
5 jaar aan 8uur per week
Vrijdag van 09.00u. tot 12.30u.is er een bespreek moment.
Titularis is Wim Wauman

Cross-over:

  • je kan proeven van 2 verschillende kunstvormen en verschillende technieken.De student heeft reeds ervaring in een techniek en wil een nieuwe optie aan zijn vaardigheden toevoegen. je wordt begeleidt door 2 docenten die elk vanuit hun vak en veldkennis hun ervaringen meegeven. Bv. je hebt reeds de optie schilderen achter de rug en wil daar ruimtelijk werk aan toevoegen. Dit komt neer op 4 u. schilderen in het atelier schilderen en 4 u. beeldhouwen in het atelier beeldhouwen ruimtelijke kunst.
  • In de schemerzone der ‘Cross-overs’ leren studenten het vakjesdenken de rug toekeren en buiten de lijntjes kleuren. Omdat studenten in deze richting verschillende disciplines combineren en vaak al een voortraject in een bepaalde discipline hebben afgerond, worden hier kansen geboden om te experimenteren met kruisbestuivingen, plastische mengvormen ontwikkelen en interdisciplinaire, eventueel conceptueel verankerde linken leggen. Er wordt gestreefd naar een hechtere band tussen ‘hand’ en ‘hoofd’, tussen vorm en idee en dus tussen maken en denken. Via aanschouwelijke voor-beelden van multidisciplinaire praktijken (en/of gesamtkunstwerken) op maat van de student, willen we een breder denkkader aanreiken voor zijn of haar individuele artistieke praktijk. Als docent wil ik eerst zowel de noden als de potenties of kwaliteiten van de verschillende studenten in kaart brengen om uiteindelijk overzicht te krijgen in “wat we in huis hebben”. Vanuit die analyse wil ik een atelierwerking ontwerpen waarin multidisciplinariteit centraal wordt geplaatst wat zich verder kan concretiseren en/of materialiseren in samenwerkingen (van de studenten onderling of met derden), geschreven reflecties, online-visualisatie, strategisch onderbouwde activiteiten en presentatiemomenten.

    Wim Wauman