digitaal beeldatelier

Docent: Nele Huys
Locatie: Kerkstraat 51, 9250 Waasmunster
6 jaar aan 4 uur
Vrijdag 17h30 tot 21h00

 

In de 3de graad breekt een belangrijke periode van ontwikkeling aan. Tieners zoeken hun plaats in de maatschappij en de wereld. Dit is geen gemakkelijke opdracht. Kunst kan hen hier bij helpen. Door hun eigen leefwereld, zorgen, emoties en interesses te visualiseren en stap voor stap uit te werken. Zo krijgen ze een duidelijker beeld van henzelf en hun omgeving. Hiervoor streven we naar een veilige plaats waar iedereen zichzelf kan zijn.

De tieners krijgen wekelijks een gezamenlijk atelier ter beschikking. Hier kunnen ze gemotiveerd en zelfstandig aan het werk gaan met divers materiaal zoals verf, houtskool, klei, multimedia enz. Zo wordt er vrij geëxperimenteerd en kunnen hun ideeën uitgevoerd worden. Al doende ontdekken ze de mogelijkheden van de materialen en hun handelen waarbij ze tot verrassende resultaten kunnen komen vanuit bijvoorbeeld toevalligheden.

Door te kijken naar de wereld en hoe men te werk gaat, leren ze naast hun eigen standpunt ook de visie van anderen begrijpen. Tieners krijgen veel opgelegd, maar willen eigenlijk vooral zelf op ontdekking gaan vanuit hun eigen ervaringen en over onderwerpen die hen intrigeren. In de gedeelde ruimte mogen ze die met diepgang onderzoeken. In samenspraak met de jongeren worden de realisaties tentoongesteld en brengen ze zo hun verhaal naar buiten. Ook in het atelier zelf wordt hun werkproces zichtbaar gemaakt.