Leerplan Speelveld / OVSG DENKBEELD

Beste lezer, Wij volgen het leerplan OVSG/ DENKBEELD, hebben een ALGEMEEN PEDAGOGISCH PLAN en richten ons ook op de door onze Academie aangepaste EINDDOELEN. Om het proces van de leerling zo goed mogelijk op te volgen gebruiken wij een leerlingvolgsysteem waarin iedere leerling na de les zijn acties in het atelier beschrijft of via symbolen aangeeft. Daarnaast evalueren de leerlingen zichzelf 2 keer per jaar en sinds de Corona crisis is er op het einde van het schooljaar een oudercontact. Wij hanteren een ervaringsgerichte aanpak als basis om onze leerlingen te begeleiden. We proberen met de leerlingen een referentiekader op te bouwen en zo samen met hun naar hun eigen artistieke mogelijkheden te zoeken. Verder staat het proces die het kind ondergaat om een eigen idee concretiseren en daarover te dialogeren centraal. Deze zes leervelden en de volgende attitudes motivatie, engagement en zelfstandigheid vormen de basis van ons Algemeen Pedagogisch project. We willen dat leerlingen zich in de academie gerespecteerd voelen in wie en wat ze zijn.