DE SPERWER

De samenwerking met de De Sperwer, een vzw dat zich richt tot volwassenen met een beperking die ondersteuning vragen op vlak van wonen, werken en/of vrije tijd, is sinds drie jaar een vaste gewoonte geworden. Vijf cursisten uit het Kunstatelier uit de Sperwer komen één keer per maand op bezoek in het atelier schilderkunst om zich in onze infra- structuur in te bedden en te genieten van onze architectuur, bibliotheek, cursisten en onze alternatieve aanpak.

Na een jarenlange samenwerking die zich beperkte tot het gebruik maken van onze infrastructuur en de artistieke begeleiding door de docent is er ook de natuurlijk gang van zaken om dit te laten uitbreiden in een hechte samenwerking met de studenten.

Natuurlijk .... kan daarom uitmonden in een Buddy/ Artistiek sociaal project waar max 5 cursisten van de sperwer samen met 5 studenten uit de klas van Johan een samenwerking realiseren. Ze kunnen elkaars werk volgen, helpen uitbouwen en samen, als er zin voor is, eventueel een tentoonstelling maken.

De eerste prioriteit ligt vooral in het proces van de erkenning en herkenning van de beide, artistieke en sociale werelden.