DE SPERWER

De samenwerking met de De Sperwer, een vzw dat zich richt tot volwassenen met een beperking die ondersteuning vragen op vlak van wonen, werken en/of vrije tijd, is sinds drie jaar een vaste gewoonte geworden. Vijf cursisten uit het Kunstatelier uit de Sperwer komen één keer per maand op bezoek in het atelier schilderkunst om zich in onze infra- structuur in te bedden en te genieten van onze architectuur, bibliotheek, cursisten en onze alternatieve aanpak.

Na een jarenlange samenwerking die zich beperkte tot het gebruik maken van onze infrastructuur en de artistieke begeleiding door de docent is er ook de natuurlijk gang van zaken om dit te laten uitbreiden in een hechte samenwerking met de studenten.

Natuurlijk .... kan daarom uitmonden in een Buddy/ Artistiek sociaal project waar max 5 cursisten van de sperwer samen met 5 studenten uit de klas van Johan een samenwerking realiseren. Ze kunnen elkaars werk volgen, helpen uitbouwen en samen, als er zin voor is, eventueel een tentoonstelling maken.

De eerste prioriteit ligt vooral in het proces van de erkenning en herkenning van de beide, artistieke en sociale werelden.

De kunstbende

De kunstbende is er voor iedereen van dertien tot negentien die artistiek iets willen uitdrukken en dit ook met de wereld willen delen. Ieder jaar doen verschillende jongeren van de academie mee met deze wedstrijd en slepen ze ook selecties in de wacht.

Interesse klik dan hierop www.kunstbende.be

Opendeur en paasmaandag

Tijdens de jaarmarkt geven we aan iedere toevallige  bezoeker de kans om van onze werking te komen proeven. Al doende leert men.

In het atelier tekenen van Maria Degrève staat er een groot stilleven opgesteld.  In de ateliers schilderen en beeldhouwen kunnen bezoekers de studenten aan het werk zien.  In de bibliotheek is er mogelijkheid om kennis te maken met het vak keramiek en kunstgeschiedenis.  In de wandelgangen is er werk te zien dat tot stand is gekomen tussen de kinderen en volwassenen op de dag van de Academies. En we komen met de werkjes van de kinderen op straat. Welkom

 

Paasmaandag 02/04/2018

van 10u00 tot 13u00 in de Academie, Kerkstraat 51, 9250 Waasmunster

alternatieve route

Alternatieve route staat voor een punt, plaats of moment, waar studenten uit het deeltijds Kunstonderwijs, elk met hun met verschillende levenswegen, een andere mogelijkheid kiezen om zich te verdiepen in hun eigen werk en dat van anderen.

Alternatieve route is deze verdieping aan iedereen tonen

Alternatieve route is het huis van je vader(Academie) verlaten om nieuwe ervaringen op te doen om zo een krachtig, werkzaam en actueel idee over je werk en de wereld van de kunst op te bouwen. Het ervaringsfeit dat de achtergrond vormt voor deze context, is de gebeurtenis. Deze gebeurtenis delen.

De wereld volgen vanuit een observerende rol is verrijkend, maar er met twee voeten instaan en alle activiteiten en gebeurtenissen met zijn steeds wisselende combinaties aan den lijven ondervinden is toch iets anders.

  • Alternatieve route is ondernemend en den boer op gaan.
  • Alternatieve route is een kritisch onderzoek naar wat in stand kan worden gehouden en wat voor vernieuwing vatbaar is.
  • Alternatieve route is leren omgaan met de media en het grote publiek.
  • Alternatieve route is het huis van de vader in vraag stellen en kijken of het niet dringend aan verbouwing toe is.
  • Alternatieve route is het werk van de student

Tentoonstellingen

De studenten die aan hun oeuvre werken zien tentoonstellen als een opportuniteit om hun oeuvre aan het brede publiek, een jury, ouders, familie en geïnteresseerden te tonen. Alhoewel deze artistieke blootstelling meestal wordt onderschat is deze voor de leerling zijn of haar artistieke evolutie van kapitaal belang. Dit delen met een publiek is essentieel. Daarom organiseert de academie, de docenten of de leerlingen zelf verschillende tentoonstellingen per jaar.

Voor recente tentoonstelling zie actueel...

Trouwens deze tentoonstellingen zijn vaak ook voor vele bezoekers een inspiratiebron om zelf met een artistieke praktijk op de Academie te starten.

TENTOONSTELLING "GRAVITY" 

Locaties:
Keramiek, De wasserij, het Zand 26, Lokeren

17, 18, 24 en 25 juni van 10u -18u

Alle andere ateliers, kerkstraat 51, Waasmunster

17, 18, 24 en 25 Juni van 09u-13u

Receptie op 16 juni 2017 vanaf 19.30u in De Wasserij,Het Zand nr 26, Lokeren

PROCLAMARTE op zondag 25 juni 2017

Na onze jury komt de proclamatie en eindejaartentoonstelling om alle studenten letterlijk te bedanken voor hun harde werk. Afstuderende kinderen, jongeren en volwassenen zetten we in de boeken. De kinderen krijgen animatie 

Programma van 11u-13u  
Academie, Kerkstraat 51, Waasmunster
iedereen aanwezig  op vanaf 10u - 13u 
11u proclamatie
11.30u receptie.