home

Beste Leerlingen, ouders en nieuwe bezoekers Het Academieteam wenst u voor 2022 het allerbeste toe! De zin "Alleen kunstenaars kunnen van een paperclip een liefdesverhaal maken" is hier op de Academie meer dan ooit op zijn plaats. Misschien koesteren niet alle leerlingen de droom om een kunstenaar te worden maar iedereen heeft hier wel de ambitie om met een eenvoudig stukje metaal een betekenisvol signaal naar de buitenwereld te seinen.In en door de handen van onze leerlingen wordt alles en dus ook een paperclip iets anders en dus ook een liefdesverhaal.

“Horror Vacui”, de angst voor het lege atelier

De academie is een ontmoetingsplaats, waar iedereen leert van elkaar, en eenieder zelf leert; op zijn of haar manier.

In een atelier Beeldende en Audiovisuele Kunsten vormen de kunsten het voorwerp van studie, kunst wordt er “ter tafel gelegd”; het is de werkplaats van de kunstenaar. Leraars, leerlingen en atelier zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

In het atelier wordt tijd genomen om interesse en aandacht te ontplooien voor wat ter tafel wordt gelegd, voor wat de leerling aanspreekt, maar ook voor wat zich onverwacht kan aandienen. Het ontwerpen, ontwikkelen, maken, uitvinden en presenteren worden belangrijk, het eindproduct wordt uitgesteld. Deze intensieve periode van studie en oefening vergt tijd en die tijd is meestal een trage tijd.

Onze ateliers, het atelierleven, zijn het kloppende hart van de academies, van het beeldend kunstonderwijs. Het is een speelveld waar men naar hartenlust ervaart dat “het al doende leert men” de kern van het artistieke proces uitmaakt.

Hett Academiteam