INSCHRIJVINGEN EN EINDTENTOONSTELLING /DIGITAAL

 

 

Beste, Vanaf 1 september opent de Academie veilig zijn deuren!

Het kan veilig maar hier nog even de maatregelen die per graad gelden en dienen te worden gerespecteerd.

* Voor de allerkleinsten onder ons zijn er binnen het atelier geen beperkingen. Leerkrachten wachten de kinderen in gezelschap van hun ouders op aan de ingang. Voor de kinderen die nog niet online zijn ingeschreven worden de inschrijvingsformulieren met de ouders meegegeven en na de les teruggeven. Overleg met de leerkracht gebeurt na de les in open lucht.

* Voor de jongeren kunnen we de afstand garanderen en zal dus ook alles normaal kunnen verlopen. Mondmaskers zijn verplicht. Inschrijvingen worden ingevuld door de leerlingen zelf en worden thuis door de ouders getekend..

* Voor de volwassenen zijn er voor de verschillende ateliers uitbreidingen in ruimte voorzien. Hierdoor krijgt iedereen voldoende ruimte en afstand. Mondmasker verplicht. Overschrijving ten laatste 14 dagen na inschrijven.

* Voor alle graden en leeftijden gelden de 1,5 meter afstand bij verplaatsingen op plaatsen waar leeftijdsgroepen elkaar kunnen kruisen. Uiteraard start alles bij een goede hygiëne en zal iedereen bij het betreden en het verlaten van de gebouwen zijn of haar handen moeten ontsmetten.

* Bij ziekte of twijfel blijft de leerling thuis en raadpleegt een dokter en verwittigd ons secretariaat zodat wij alle voorzieningen en acties kunnen ondernemen om de schoolactiviteiten verder te kunnen zetten.

Het academieteam

Bekijk gerust het cursusaanbod en  Inschrijven kan ook reeds.

 

Wilt u nog even kijken naar de werken die vorig jaar zijn gemaakt. ziehier de DIGITALE EINDTENTOONSTELLING / DE KEUZE VAN DE BLAUWE WOLK

 

 

 

In de hoop u voldoende geinformeeerd te hebben verblijven wij met vriendelijke groeten
Het schoolteam