Wat is er te doen

DE KUNSTENAAR EN DIENS KUNST WILLEN NIET ZOZEER PLAATS INEMEN, MAAR RUIMTE MAKEN. ZE TONEN ZICH NIET OPDRINGERIG EN EIGENWIJS, MAAR ONTVANKELIJK EN BESCHEIDEN.