NIEUWS/ TENTOONSTELLING /DIGITAAL

 

Beste leerling, ouder,

 

Zoals u reeds via verschillende media hebt vernomen is de herfstvakantie tot en met 15 november verlengt.

Zodra er meer duidelijkheid is rond de aanpak zal dit via mail en op onze webpagina te lezen zijn.

Hopend op begrip 

het Academieteam

 

Wilt u nog even kijken naar de werken die vorig jaar zijn gemaakt. ziehier de DIGITALE EINDTENTOONSTELLING / DE KEUZE VAN DE BLAUWE WOLK

 

 

 

In de hoop u voldoende geinformeeerd te hebben verblijven wij met vriendelijke groeten
Het schoolteam