Wat is er te doen

DE KUNSTENAAR EN DIENS KUNST WILLEN NIET ZOZEER PLAATS INEMEN, MAAR RUIMTE MAKEN. ZE TONEN ZICH NIET OPDRINGERIG EN EIGENWIJS, MAAR ONTVANKELIJK EN BESCHEIDEN.

Laat ons starten met te zeggen dat in een lokaal cultureel landschap het Deeltijds Kunstonderwijs een belangrijk plaats inneemt. Maar het is van belang dat een Academie een alternatief leermodel kan blijven gebruiken en hanteren binnen een gemeente en haar onderwijslandschap. De bestemming van de Gemeentelijke Academie voor beeldende kunst ligt in het vrij kunnen zijn en niet op het invullen van vrije tijd. Haar bestemming ligt in het creëren van een speelveld waar kinderen, jongeren en volwassenen de tijd en de ruimte krijgen om na te denken over wat ze willen doen. Nadenken, om daarna met artistieke middelen hun ideeën vorm te geven en tijdens dit proces daarover te communiceren. Het is een plaats zonder muren en deuren om de samenwerking met het publiek, de openbare wereld, de ruimte mogelijk te maken en zelf een deel van het publiek, de openbare wereld te zijn. Het is een plaats waar verschillende visies kunnen worden getoond en gerespecteerd. In de wereld van vandaag met oorlogen, klimaatproblemen en de psychische belasting is dit zo belangrijk. Iedereen heeft het gevoel gehoord te worden en ze krijgen de kans anderen hun leefwereld en gedachtengang te ervaren. Die uitingen zijn niet meetbaar. Ze zijn uiterst persoonlijk, welke vorm het ook krijgt. Een academie organiseert zich in de vorm van een platform. De organisatie organiseert zichzelf vanuit ernst, kwaliteit, loyaliteit, respect, betrokkenheid, eigenheid, ethiek, overgave en, last but not least , een artistiek gedachtegoed. Of om het met L. Weiners sterke boutade te zeggen “ BITS &PIECES PUT TOGETHER TO PRESENT A SEMBLANCE OF A WHOLE”. Kunstenaars en het artistieke werk ontstaan door synthese en niet vanuit de analyse.