home

Beste Leerlingen, ouders en nieuwe bezoekers De zin kunstenaars en inspiratie werkt in 2 richtingen. Hier op de Academie is deze zin meer dan ooit op zijn plaats. Misschien koesteren niet alle leerlingen de droom om een kunstenaar te worden maar iedereen heeft hier wel de ambitie om met een eenvoudig stukje beeldmateriaal een betekenisvol signaal naar de buitenwereld te seinen.In en door de handen van onze leerlingen wordt alles en dus ook een kunstwerk iets anders en dus ook een belangrijk verhaal. Hopelijk zet de kunst van onze leerlingen iets in gang...

Is it possible to be a revolutionary and like flowers

Beste leerling, ouder en nieuwe bezoeker

In een essay van Laurie Cluitmans over de gelijknamige tentoonstelling bij Nest, ruimte voor kunst in den Haag ging mijn speciale aandacht naar de bloem als het ultieme symbool om iets voor te stellen. Ze schrijft hier dat je op de bloem allerlei betekenissen kunt projecteren. In de loop van de geschiedenis en afhankelijk van tijd, plek, cultuur, traditie of perspectief, kennen bloemen hun eigen lezing, associaties, connotaties en vormen ze een geheel van betekenissen die vaak door kunstenaars zijn gebruik om hun eigen verhaal uit te beelden. Zo werd de bloem ingeschakeld om de kijker te troosten, iets te verduidelijken, iets te bekritiseren of gewoon te zijn wat ze was “een bloem”. In de Academie moedigen we dit eigen verhaal aan om met je werk gewoon iemand te troosten of iets te verduidelijken, te bekritiseren of gewoon jezelf te zijn.

Het volledig academieteam staat vanaf donderdag 1 september weer klaar om dit verhaal met jullie... samen te maken. Uiteraard kan je ook op onze website terecht voor verdere info.  

Het Academieteam