REMAKE

REMAKE - voortdurend opnieuw en steeds in beweging

Een academie is dé plaats bij uitstek waar kinderen, jongeren en volwassenen met uiterst diverse achtergronden en ambities in contact komen met kunst en cultuur. Ze leren er oude meesters, componisten, theaterteksten en/of dansers kennen en deze op een nieuwe en persoonlijke manier tot leven te brengen. Het uitvoeren van een oud werk (op hedendaagse instrumenten), een interpretatie van een meesterwerk, een nieuwe versie van Shakespeare of een hedendaagse versie van een klassiek ballet... Artistieke processen vertrekken vaak vanuit de waarneming van het verleden om tot nieuwe ideeën, inzichten en gedragingen te komen. Het deeltijds kunstonderwijs viert traditie als basis om er met de ogen en middelen van vandaag mee aan de slag te gaan. Hierbij plaatsen we de kwaliteit van de reis boven de snelheid. Voortdurend in beweging en onderweg zijn we, zonder eindpunt, waarbij de kunst niet het doel op zich is maar het middel om de wereld telkens opnieuw te ervaren en vorm te geven.

REMAKE - veelzijdig en samen

In de academies wordt op een actieve manier kennis, vaardigheden, inzichten en competenties verworven. Actief bezig zijn met kunst, ze oefenen en beoefenen maakt van elke academie een plek waar kunst in dialoog gaat met onszelf en de ander. REMAKE gaat over voorbeelden volgen, herhalen om te leren en bestaande inzichten omzetten naar nieuwe ideeën. We gebruiken thema’s op een andere manier, we herinterpreteren oud werk met nieuwe inzichten en vaardigheden. We cultiveren leerprocessen, individuele ontplooiing en intrinsieke voldoening door verbeelding en creativiteit aan te wakkeren. Het deeltijds kunstonderwijs biedt de mogelijkheid om een brede vorming na te streven en betekenisvolle relaties aan te gaan: met elkaar, de kunst-en cultuurgeschiedenis en de maatschappelijke actualiteit. Muziek, Woordkunst-Drama, Dans en Beeldende en Audiovisuele Kunst brengen mensen samen. Kunst verbindt.

REMAKE - ‘remind’ en ‘recycle’

Ook de academies dragen bij aan een groeiend ecologisch bewustzijn, niet alleen in hun beleid maar ook op artistiek en inhoudelijk vlak. Daarom belichten ze op de Dag van de Academies 2022 hun kijk op REMAKE: van afval nieuwe grondstoffen maken, meer dan één keer hetzelfde materiaal gebruiken en oude bronnen herwinnen om er nieuw werk van te maken. Onderzoek, experiment, remind: de nadruk op voorspelbaarheid en controle wordt in onze academies vervangen door ontdekken, verbeelden en herwerken. In tijden van ingrijpende veranderingen zijn academies plaatsen waar leerlingen vaardigheden verwerven en inspiratie opdoen om de samenleving ‘opnieuw te maken’!

REMAKE - de academies doen ertoe

Op de Dag van de Academies 2022 zetten we in op REMAKE: hermaak, herdenk, herspeel, herschrijf, herteken, herschilder, herneem, herdans, hergebruik, …

We maken dit concreet tijdens heel wat activiteiten in alle academies van Vlaanderen en Brussel.

Kom langs en ontdek de academie en haar bewoners in jouw buurt op zaterdag 19 februari 2022.