Kunstgeschiedenis

KUNSTGESCHIEDENIS
Voorlopig organiseer de academie geen lessen in het schooljaar 2018-2019
Deze worden vervangen door een lezing reeks.
Locatie: Centrum
Kerkstraat 51 9250 Waasmunster

9 LEZINGENREEKS BEELDENDE KUNST

Waar: in de bibliotheek van de Academie van Waasmunster in de Kerkstraat 51.

Wanneer: elke eerste donderdagavond van de maand. Maandelijks wordt het thema op voorhand kort toegelicht via de nieuwsbrief van de Academie van Waasmunster.

Donderdag: 4 oktober, 8 november, 6 december 2018 en 10 januari, 7 februari, 7 maart, 4 april, 2 mei en 6 juni 2018.

Inkom: U betaalt voor de hele reeks van 9 lezingen 130 euro. Er kan niet betaald worden apart per lezing.

Aanvang: elke lezing start om 20u stipt en eindigt om 21u30

Inschrijving: voor maandag 24 september op mailadres van Peter Jonnaert:peter.jonnaert@telenet.be

De reeks kan pas doorgaan als er voldoende inschrijvingen zijn: 15 deelnemers.

Bevestiging volgt individueel per mail op maandag 24 september dan stort u het bedrag van 130 euro op de rekening van de Academie van Waasmunster:BE61.7370.1935.8617 ten laatste voor donderdag 27 september 2018.

Waarover: in elke lezing/les verkent kunsthistoricus PETER JONNAERT adh van een thema die aansluit met de actualiteit de raakvlakken tussen de verschillende disciplines in de beeldende kunsten en situeert hij het kunstwerk niet geïsoleerd in de tijd maar in een breder perspectief. Dus zowel hedendaagse kunst als moderne kunst en diverse kunststromingen uit de kunstgeschiedenis komen aan bod in één lezing. Hij besteedt hierbij aandacht zowel aan schilderkunst, beeldhouwkunst, fotografie en video-art enz. Deze lezingenreeks over beeldende kunst richt zich tot iedereen die een brede en verhelderde blik wil werpen op de kunstgeschiedenis.Voorbeelden van thema’s die o.m aan bod kunnen komen:

-het landschap in de beeldende kunst

-de vrouwelijke blik in de beeldende kunst

-geschreven en gesproken taal als inspiratie in de beeldende kunst

-sociale bewogenheid in de beeldende kunst

-suggestie van tijd in de beeldende kunst 

-kunstenaars koppels maken samen beeldende kunst

-naakt en bloot in de beeldende kunst

-weergave van licht in de beeldende kunst