beeldende vorming

Docent:Nathalie Vanheule
Locatie: Kerkstraat 51, 9250 Waasmunster
6 jaar aan 4 uur
Zaterdag 09h00-12h00

NATHALIE VANHEULE

Tijdens de lessen op zaterdagochtend vind ik de persoonlijke ontwikkeling en vorming van beeldtaal, het klasgevoel en de tolerantie voor de verschillende identiteiten en visies belangrijk. Elke student wordt betrokken in een groepsverband, samen video’ maken, performances in elkaar steken of experimenteren met materialen, maar ook het individu wordt ook in rust en eer gelaten. Er is oog voor het individu en het eigenzinnige in de student. Ik daag ze uit met humor en spel en veel empathie. En met heel veel kunst en naar kunst kijken en beleven.

Tijdens de lessen heeft elke student de vrijheid of ze meestappen in een groepswerk of in een individueel project. Hierbij kijken we lustig in de boeken of op internet naar gelinkte kunstenaars of kunstwerken, en dit op de tonen van hun favoriete muziek die afspeelt op de achtergrond van de MAC. De MAC wordt niet geschuwd en elke vorm van cross of mixed media en experiment wordt omhelsd. Ook het klassieke tekenen van stillevens of naar foto’s, waarheidsgetrouw, is geen taboe en komt indien er vraag is, vanuit de student, aan bad tijdens de lessen.

Ik hou ervan om mijn individuele en sociale capaciteiten, openheid en inzicht te delen met studenten. Het is mijn intentie om de studenten tijdens een permanente begeleiding een waaier van oplossingsmogelijkheden aan te bieden, hen te prikkelen, te begeleiden, en te evalueren. Zo help ik hen graag bij het vinden van hun persoonlijke beeldtaal en visie.

De studenten leren tijdens de lessen zich verbaal uit te drukken, sociaal weerbaar en sterk zijn, in rekening gebracht met hun gevoeligheid, zin hebben voor initiatief en verantwoordelijkheid.

Cross thinking, mixed media, als klassiek waarnemingstekenen en performances en video komen aan bod in de lessen. Ook activiteiten buitenschools, zoals in musea of tentoonstellingen worden aangemoedigd, waarbij ik de studenten hun zowel vrijheid als aanmoediging in hun creatieproces geef.
Door mijn natuurlijke, vlotte omgang met mensen ben ik bereid tot een hechte samenwerking met studenten, collega’s, directie en omgeving. Een sterke communicatie en samenwerking met oog voor feedback en teamplay zijn hiervoor van belang.

De Duve zegt” kunstenaar zijn is dus het uitoefenen van een zeer vreemd beroep dat geen ambacht is, of tenminste, dat men niet meer kan definiëren door de handelingen van het ambacht ; een beroep dat dingen produceert die tot niets dienen maar dit verlangen opwekken omdat zij de vrucht van het verlangen zijn, een volledig nutteloosheid en nochtans absoluut noodzakelijk beroep. Een kunstenaar worden is dat leren; leren om de fakkeldrager te zijn van een ethiek van vrijheid en verlangen, wat misschien slechts haalbaar is op het gebied van de kunst maar als kompas voor de gehele maatschappij zou moeten dienen.