welkom

In het landschap van steeds veranderende waarden en normen kan het Deeltijds kunstonderwijs een belangrijk plaats en alternatief zijn om met die veranderingen om te leren gaan. De plaats en plek waar kinderen, jongeren en volwassenen tijd en de ruimte krijgen om na te denken over wat ze willen doen. Nadenken, om daarna met artistieke middelen hun ideeën vorm te geven en tijdens dit proces daarover te communiceren.

De academie van waasmunster heet u welkom!

Bij ons staat de leerling met zijn rijkdom aan ervaringen centraal. Als academie nemen we onze taak zeer serieus en willen we alles inzetten om het de student naar zijn of haar zin te maken.

Iedere leerling heeft zijn eigen manier om zichzelf, als onderzoeker, vakman, diegene die creëert, diegene die toont, enz... op de kaart te zetten. Aan de hand van een evaluatieroos kan hij of zij zichzelf evalueren op basis van zijn of haar competenties en proces

Onze docenten staan met hun beide voeten in de onderzoekende en artistieke wereld en delen die ervaringen graag. Alle docenten hebben een master en sommige zijn reeds aan een doctoraat studie bezig.

Verder is de Academie een plaats zonder muren en deuren om de samenwerking met het publiek, de openbare wereld mogelijk te maken en zelf een deel van het publiek, de openbare wereld te zijn. De academie organiseert zichzelf vanuit loyaliteit, respect, betrokkenheid, eigenheid, ethiek, overgave en last but not least een artistiek gedachtegoed.

Onze knowhow en infrastructuur willen we graag delen en ter beschikking stellen aan alle cultuurparticipanten ongeacht hun leeftijd, huidskleur, achtergrond en allerhande sociale culturele instellingen.

De PARAVENT doet hier wat de student bij ons leert “ wat voor het blote oog verborgen blijft in beeld brengen”.